Overige vragen

Eigen verantwoordelijkheid
Het is de bedoeling dat u de cursus zelfstandig doorloopt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te melden als het niet goed met u gaat. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met de begeleider van de cursus. Wacht daar niet te lang mee. De begeleider zal vervolgens met u overleggen en eventueel verwijzen naar uw huisarts. U beslist dan zelf of u met het onderzoek wilt stoppen of doorgaan.

Uw privacy
De bescherming van uw privacy is in Nederland bij de wet geregeld. Het is de onderzoekers verboden vertrouwelijke informatie aan derden door te geven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw naam, adres, telefoonnummer moeten wij voor de duur van het onderzoek gebruiken om u te kunnen bereiken. Deze zullen in een afgesloten ruimte worden bewaard. Uw persoonsgegevens worden direct na het onderzoek vernietigd.

De informatie die u via de vragenlijsten aan de onderzoekers verstrekt, wordt bewaard onder een onderzoekscode, zonder uw naam en adresgegevens. De onderzoekscode staat op al uw vragenlijsten en wordt gebruikt om te zorgen dat de goede vragenlijsten aan elkaar worden gekoppeld, zonder dat bekend is om welke persoon dat precies gaat. Deze geanonimiseerde codes zullen 15 jaar bewaard moeten blijven opdat eventuele (wettelijke) controle op de onderzoeksresultaten mogelijk blijft.

Het email contact zal verlopen met het door u opgeven emailadres. Het email contact zal hierdoor niet anoniem kunnen verlopen. De emails die u verstuurt, worden alleen gelezen door uw begeleider.

Klachten of inzage
Hoewel wij de grootste zorgvuldigheid nastreven, kan het voorkomen dat u klachten heeft over het onderzoek of de betrokken medewerkers. U kunt in dat geval contact opnemen met de Klachtencommissie van de Universiteit Twente (Postbus 217, 7500 AE Enschede. tel. 053 489 2016).

Het belang van uw bijdrage
Uw bijdrage kan ervoor zorgen dat er goed aanbod beschikbaar komt voor mensen die hun psychisch leed willen verminderen en hun kwaliteit van leven en geestelijke gezondheid willen bevorderen.