Cursus omgaan met emoties

Cursus Mindfulness
Mindfulness is het vermogen om aandachtig en zonder oordeel op te merken wat zich in het hier en nu voordoet. De onlinecursus Mindfulness is ingedeeld in 9 modules die in 9 weken kunnen worden doorlopen. Per week bent u gemiddeld 3 uur zelfstandig bezig met de onlinecursus. De online cursus kunt u thuis (of op een andere gewenste locatie) en op voor u geschikte tijden volgen. In elke module die u per week doorwerkt, leert u aan de hand van voorbeelden en mindfulness oefeningen stapsgewijs om met aandacht in het nu, zonder verzet tegen psychisch leed en vanuit persoonlijke waarden te leven.
Uit onderzoek blijkt dat de cursus leidt tot minder psychische klachten, en dat de deelnemers psychologisch meer flexibel zijn en meer welbevinden hebben.

In de cursus Mindfulness leert u:

Cursus Expressief schrijven
Expressief schrijven is het verlenen van betekenis en het accepteren van emotionele gebeurtenissen, door over de situaties en uw emoties te schrijven. Bij de onlinecursus Expressief schrijven schrijft u gedurende negen weken regelmatig over situaties waarbij u negatieve emoties gedurende de dag heeft ervaren. Per week bent u gemiddeld 3 uur zelfstandig bezig met de onlinecursus. Ook deze onlinecursus kunt u thuis (of op een andere gewenste locatie) en op voor u geschikte tijden volgen. In deze cursus leert u betekenis te verlenen aan emotionele gebeurtenissen waardoor u minder lang last hebt van negatieve emoties. Op deze wijze maakt u ruimte voor de emoties en leert u om op basis van inzicht en expressie uw emoties te integreren.
Uit onderzoek blijkt dat de deelnemers meer welbevinden hebben op zowel psychisch als psychologisch vlak.

In de cursus Expressief schrijven leert u: