Welkom

Voor het onderzoek naar de onlinecursus Mindfulness hebben wij op dit moment voldoende aanmeldingen. Helaas kunt u zich niet meer inschrijven. Hartelijk dank voor uw interesse.

Voor de mensen die reeds deelnemen aan het onderzoek: informatie over de beide cursussen vindt u onder het kopje 'cursus omgaan met emoties'. Van de beide onlinecursussen, de cursus Mindfulness en de cursus Expressief schrijven, verdient de cursus Mindfulness de voorkeur aangezien deze cursus de beste effecten heeft aangetoond in het onderzoek. Uiteraard bent u niet verplicht een cursus te volgen of kunt u kiezen voor de cursus Expressief schrijven. Als u geďnteresseerd bent in de cursus Expressief Schrijven kunnen wij u die op papier toesturen.

 

Onderzoek omgaan met emoties
Ieder mens zit wel eens niet lekker in zijn vel: we zijn somber, we voelen ons gespannen of leeg, we voelen ons vermoeid of onzeker. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat hoe we omgaan met negatieve emoties een belangrijke rol speelt bij angst en depressie. Bij negatieve emoties kunt u bijvoorbeeld denken aan verdriet, somberheid, gespannenheid, onzekerheid, twijfel, boosheid. Deze gevoelens zijn vervelend, ze belemmeren ons: ze staan ons geluk in de weg. Daarom doen we er van alles aan om deze gevoelens niet te ervaren en om er vanaf te komen. Recente onderzoeksresultaten laten zien dat deze strategieën op termijn tot meer depressie en angst kunnen leiden. Het alternatief is negatieve emoties te onderkennen en te accepteren. De Universiteit Twente heeft een onlinecursus ontwikkeld waarin dit onderkennen en accepteren van emoties centraal staat: een onlinecursus Mindfulness.
De Universiteit Twente wil onderzoeken of het onderkennen en accepteren van negatieve emoties inderdaad leidt tot minder psychische klachten. Verder wil de Universiteit Twente onderzoeken op welke manier de onlinecursus het beste aangeboden kan worden. In het onderzoek vergelijken verschillende manieren van aanbieden van de onlinecursus Mindfulness.

Informatiefolder ‘medisch wetenschappelijk onderzoek’